Algemene voorwaarden

Toegang en toegankelijkheid

Onze voorstellingen hebben wisselende locaties. Neem contact op met de betreffende locatie (website, e-mail of telefonisch), met uw vragen over toegankelijkheid.

Film en fotografie

Het maken van geluids- en filmopnamen is niet toegestaan zonder nadrukkelijke toestemming van Capella Brabant.

Toegangsbewijzen

  • Restitutie van entreegeld en teruggave of ruilen van al gekochte toegangsbewijzen is niet mogelijk.
  • Toegangsbewijzen zijn alleen geldig op de dag genoemd op het ticket.
  • Indien gevraagd, moet de bezoeker altijd de toegangsbewijzen kunnen tonen via een afgedrukt ticket (goed leesbaar) of een ticket op de telefoon.
  • Aan door derden gedane aanbiedingen zijn geen rechten te ontlenen, capellabrabant.nl geeft de juiste prijzen weer.

Verlies

Capella Brabant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, ontvreemding of beschadiging van eigendommen en toegangsbewijzen.
Voorwerp gevonden? Geef je vondst af bij de locatie waar ons concert plaatsvond.