Privacy Policy

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Capella Brabant verwerkt van haar donateurs en andere geïnteresseerden.

Indien je een donatie doet of om een andere reden je persoonsgegevens aan Stichting Capella Brabant verstrekt, geeft je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacy-beleid te verwerken.

1 Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Stichting Capella Brabant, Postbus 1305, 5200 BJ ‘s-Hertogenbosch; KvK: 18090459. Capella Brabant is bereikbaar via: contact@capellabrabant.nl

2 Welke gegevens verwerkt Stichting Capella Brabant en met welk doel?

Stichting Capella Brabant verwerkt je: voor- en achternaam
e-mailadres Je naam en mailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen voor concerten middels een nieuwsbrief. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

Wij maken voor de kaartverkoop van concerten/ voorstellingen gebruik van een betalingssysteem. De gegevens die je hiervoor tijdens de reservering aan ons geeft worden niet voor andere doeleinden gebruikt en niet onnodig lang bewaard. De gegevens die je tijdens de betaling via IDEAL of PAYPAL ingeeft zien wij niet en worden door de betalingssites beheerd.

3. Bewaartermijnen

Stichting Capella Brabant bewaart je persoonsgegevens zolang je ingeschreven bent. Wanneer je je uitschrijft worden je persoonsgegevens binnen twee weken verwijderd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Stichting Capella Brabant passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

Via het contactformulier kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Capella Brabant zal dit verzoek in behandeling nemen en je, binnen twee weken, hierover informeren.

Indien je klachten hebt over de wijze waarop Stichting Capella Brabant je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met de ledenadministratie via ons contactformulier.

Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacy-beleid kunnen gesteld worden via het contactformulier.

6. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om geregeld onze privacyverklaring te bekijken.